fbpx

Жилищен комплекс „Радина Гарден“ гр. Перник

 

Комплексът от 12 еднофамилни къщи е разположен върху УПИ с площ от 9 441 м2, ситуиран в северната част на град Перник - кв. Радина чешма и основен път, свързващ Перник с Република Сърбия при ГПП Стрезимировци.
Теренът представлява югоизточен склон с прекрасна гледка към планините „Витоша“, „Люлин“ и „Голо Бърдо“, а в далечината се виждат върховете на „Рила“ . Именно тази гледка е в основата на специфичното градоустройствено решение, което позволява тя да стане част от живота на обитателите на всяка къща. Това е постигнато чрез организацията на вътрешната алейна мрежа в комплекса по начин, който дава възможност всеки прилежащ двор и къща да са изцяло ориентирани към хубавата гледка и да се радват на чудесното югоизточно изложение. Разположението на трите типа къщи в три реда, с подходи от затворена еднопосочна алейна мрежа, в комбинация с денивелацията на терена, води до обемно пространствено решение, при което всяка дневна е изцяло ориентирана към прекрасната гледка, а всички жилищни помещения имат добро изложение. В границите на комплекса е предвидена спортна рекреационна зона с басейн и игрище, а свободните площи са богато озеленени.

 

Изцяло съвременен и обвързан с природата начин на обитаване

 

Основната идея при създаването на комплекса е да се предложи на бъдещите собственици един по-различен, но изцяло съвременен и обвързан с природата начин на обитаване. Това е постигнато по няколко начина. Първо, къщите притежават модерен архитектурен образ дължащ се на общото композиционно решение и на вложените материали. Второ, функционалната организация на всеки тип къщи предлага една удобна среда на обитаване, съобразена със съвременните потребности. Особен акцент в това отношение са големите покривни тераси при къщите, решени на две нива. Тези тераси всъщност предлагат една допълнителна „дворна площ“, която е в органична връзка с дневните, където ще протича по- голямата част от живота в тези домове. Именно те дават възможност за пълно възприемане на чудесната гледка към съседните планини. Трето, връзката на къщите със заобикалящата ги среда е търсена на всяко едно ниво – чрез градоустройственото решение, чрез прекия контакт на спалните и дневните с прилежащите дворове и тераси и чрез големите остъклявания
с характерно членение. Като допълнение, затвореният охраняем комплекс предлага една сигурна среда за обитаване, предлагаща спокойствието на природата и в същото време удобни и бързи комуникации към големия град.

 

Разположение на къщите

Еднофамилните къщи от първия ред, (къща No1, No2, No3 и No4), разположени в най-ниската част на комплекса, са едноетажни с две спални и просторни дневни. Те са ситуирани в непосредствена близост до зоната за рекреация и спорт, а именно заградено спортно игрище и басейн. Освен прилежащите паркоместа за всяка от четирите къщи, до тях е обособена и допълнителна паркинг зона. Дворните площи на къщите са деликатно сепарирани чрез живи зелени плетове, а богатото озеленяване на комплекса е проведено и в техните плоски покриви.
Къщите от втори ред (къща No5, No6, No7 и No8) са решени на две нива, съобразно даденостите на терена. Подходът към тях е от горното ниво на дневните и терасите, а двете спални са разположени на долното ниво в директна връзка с дворовете. Предвидени са паркоместа за всяка къща.
Къщите от трети ред (къща No9, No10, No11 и No12), разположени в най-високата част на комплекса, притежават по три спални, по-голяма дворна площ и чудесна гледка. Подходът при тях е решен нетрадиционно от долното ниво на спалните, а от просторните дневни се излиза директно на големите покривни тераси. Всяка къща притежава обособена паркинг зона и терасиран двор с подходящо озеленяване.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image

При работа с нашия уебсайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на “бисквитки”, вие имате възможност да ги деактивирате, за да блокирате достъпа на “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството.